Hitta e-boken

Missade möjligheter : rekryteringsenkäten 2012

Missade möjligheter : rekryteringsenkäten 2012
Svenskt Näringsliv,
Fakta
9174378104
E-bok
ePub PDF ePub (DE) PDF (DE)
Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från över 8 000 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad lider fortsatt av bristande matchning. Det finns dessutom tecken på att matchningen har försämrats under de senaste åren. Den svenska ekonomin verkar sakna förmåga att helt pressa tillbaka arbetslösheten efter kriser. Detta beror sannolikt på att i kriser med snabbt ökande arbetslöshet försvinner jobb som aldrig mer kommer tillbaka. Den bristande matchningen manifesteras av att vart femte rekryteringsförsök som företagen gör misslyckas. Företagens rekryteringssvårigheter får påtagliga konsekvenser för företags möjligheter att växa och att möta marknadens efterfrågan. Bland företagen som har haft svårt att rekrytera med färre än 10 anställda är det nästan hälften som uppger att de tvingades tacka nej till order/uppdrag på grund av rekryteringssvårigheterna. Nära 4 av 10 företag tvingas skjuta på planerad expansion med hänsyn till deras svårigheter att rekrytera medarbetare. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Detta i sin tur vittnar om hur viktigt det är för individer att komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig erfarenhet. Därför är det viktigt att stimulera rörligheten på arbetsmarknaden. Om anställda med yrkeserfarenhet skulle våga prova vingarna hos en annan arbetsgivare skulle företagens chanser att hitta rätt medarbetare öka och dessutom antalet jobböppningar öka. Matchningen skulle stärkas. Turordningsreglernas inlåsningseffekter påverkar rörligheten och matchningen på svensk arbetsmarknad. Kraven på yrkes- och arbetslivserfarenhet innebär också att det är viktigt att samverkan mellan skolan och näringslivets stärks. Att elever under tiden de studerar iökad utsträckning kommer i kontakt med näringslivet, genom praktik,arbetsplatsförlagt lärande eller via extrajobb, stärker deras chanser att få ett jobb efter studierna. Såväl företag som har försökt rekrytera medarbetare utan särskilda utbildningskrav som de som har försökt rekrytera medarbetare med högskoleutbildning vill att de sökande ska ha flera års yrkes- eller arbetslivserfarenhet. Bra och relevant utbildning är viktigt men lämplig yrkes- eller arbetslivserfarenhet är viktigare för företagens kompetensförsörjning. Över tid har andelen företag som använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal minskat. Idag är det färre än hälften av de företag som försökt rekrytera som använder Arbetsförmedlingen. Detta trots att Arbetsförmedlingens tjänster är kostnadsfria för arbetsgivaren. Dessutom är det allt färre bland de som använder Arbetsförmedlingen som anser att rekryteringsvägen fungerar bra.
 • Vänta lite...

 • Hämtar priser... Det kan ta upp till 1 minut.
 • Prenumerationstjänster

 • kr

 • Köp e-boken online

  Priser från 0 - 0 kr

 • kr

Priserna hämtas dagligen från resp. butiks hemsida.
 • Köp e-boken online

 • Den här boken säljs inte i någon butik
 • Låna e-boken på biblioteket

 • Låna e-boken på biblioteket

 • Tyvärr tillåter inte Elib längre att Hitta e-boken gör e-bokslån. Du behöver därför låna e-böcker via ditt biblioteks sajt. Har du testat Storytel? Hos Storytel kan du läsa e-böcker och ljudböcker till en fast månadskostnad. Du kan prova gratis i två veckor.

Låna bok på biblioteket

För att läsa lånade böcker på Windows eller Mac OSX behöver du använda gratisprogrammet Adobe Digital Editions.

Available in the App Store För att läsa låneböcker iPad och iPhone behöver du en app som kan hantera Adobe Digital Edition, t ex Bluefire Reader.

Ladda ner hos Google Play För att läsa låneböcker på Android behöver du en app som kan hantera Adobe Digital Edition, t ex Aldiko.

Avbryt

Du kan endast låna e-böcker om du har en pinkod till ditt lånekort och ditt bibliotek använder sig av pinkod vid inloggning. Om du saknar pinkod, låna boken direkt hos Elib istället.

Din bok laddas nu ner...

Klart!

Din bok laddas nu ner. Om den inte öppnas automatiskt så titta i din nedladdnings-hanterare och öppna filen därifrån.

Stäng