Hitta e-boken

Reparation av murade fasader

Reparation av murade fasader
9173332550
E-bok
ePub PDF ePub (DE) PDF (DE)
Tegelfasader från efterkrigstiden saknar ofta korrosionsskydd varför t ex sönderrostade förankringar kan leda till att fasadpartier rasar vid storm. Denna bok, som vänder sig till fastighetsägare, entreprenörer och projektörer, ger konkreta anvisningar om hur man förbereder och genomför en reparation av fasaderna. Skisser och bilder från praktisk verksamhet illustrerar skador i murar, reparationsmetoder och vanliga missgrepp vid reparation.

Kompletterande referenslista till skriften
”Reparation av murade fasader med korrosionsskador”

Litteratur och skriftliga referenser

AB Svensk Byggtjänst och Cementa AB, Betonghandbok – Material. ISBN 91-7332-060-9, Stockholm, 1980.

AB Svensk Byggtjänst, Konstruktionshandbok – bärande tegelmurverk.. ISBN 91-630-5368-3, Stockholm, 1997.

AB Svensk Byggtjänst, Mur90. Stockholm, 1990.

AB Svensk Byggtjänst, Rätt murat och putsat. ISBN 91-7333-126-0, Stockholm, 2005.

Bergkvist, K., Betydelsen av materialval och hantverksmetoder – reparationer i korrosionsskadade murade fasader. Magisteruppsats 2006:23, Göteborgs Universitet, 2006.

Boverket Boverkets Nybyggnadsregler. Föreskrifter och allmänna råd. BFS 1988:18 ISBN 91-38-09758-3 Stockholm, 1989.

Boverket Regelsamling för konstruktion. Boverkets konstruktionsregler, BKR, byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen. ISBN 91-7147-740-3 Karlskrona, 2003.

CEB, Thomas Telford, Fastenings to concrete and masonry structures, state of the art report. ISBN 0-7277-1937-8, London, 1994.

FoU Syd, Undvik misstag i murat och putsat byggande. ISSN 1652-6392 Malmö, 2006.

Gustavsson, T., Moderna murverk. Licentiatrapport, rapport TVBK-1023, Lunds Tekniska Högskola, 2002.

Haver, C.A., Keeling, D.L., Somayaji, S., Jones, D. and Heidersbach, R.H., Corrosion of Reinforcing Steel and Wall Ties in Masonry Systems. In Components to Assemblages, ASTM STP 1063. John H. Matthys, Ed,, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1990.

Horvath, A. & Pilav, A., Utvärdering av reparationssystem för tegelbalkar. Examensarbete, rapport TVBK-5140, Lunds Tekniska Högskola, 2006.

Klaas, H., Schultz, E., Schäden an Aussenwänden aus Ziegel- und Kalksandstein-Verblendmauerwerk. Frauenhofer IRB Verlag, ISBN 3-8167-6114-3, Stuttgart, 2002.

Kruglyak, I. & Olsson, M., Restaurering av korrosionsskadade murverksbalkar genom återförankring. Examensarbete, rapport TVBK-5147, Lunds Tekniska Högskola, 2007.

Kvande, T., Lisö, K.M., Waldum, A.M., Rehabilitering av tak og teglfasader. Norsk Byggeforskningsinstitut, rapport 116, ISBN 82-536-0816-0, Oslo, 2003.

Kungliga Bostadsstyrelsen Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning

Sveriges officiella statistik, Stockholm, 1952-1968

Kungliga Socialstyrelsen Byggnadsverksamheten i Sverige Sveriges officiella statistik Stockholm, 1941-1950

Statens Planverk Svensk Byggnorm (SBN 1975) ISBN 91-38-02268-0 Stockholm, 1975.

Statistiska Centralbyrån Bostadsbyggandet. Del 2, Nybyggnad och rivning Sveriges officiella statistik Stockholm, 1969-1975

Tolstoy, N., Svennerstedt, B. Reparationsbehov i bostäder och lokaler Statens institut för byggnadsforskning, Meddelande M84:10 Gävle, 1984
 • Vänta lite...

 • Hämtar priser... Det kan ta upp till 1 minut.
 • Prenumerationstjänster

 • kr

 • Köp e-boken online

  Priser från 0 - 0 kr

 • kr

Priserna hämtas dagligen från resp. butiks hemsida.
 • Köp e-boken online

 • Den här boken säljs inte i någon butik
 • Låna e-boken på biblioteket

 • Låna e-boken på biblioteket

 • Tyvärr tillåter inte Elib längre att Hitta e-boken gör e-bokslån. Du behöver därför låna e-böcker via ditt biblioteks sajt. Har du testat Storytel? Hos Storytel kan du läsa e-böcker och ljudböcker till en fast månadskostnad. Du kan prova gratis i två veckor.

Låna bok på biblioteket

För att läsa lånade böcker på Windows eller Mac OSX behöver du använda gratisprogrammet Adobe Digital Editions.

Available in the App Store För att läsa låneböcker iPad och iPhone behöver du en app som kan hantera Adobe Digital Edition, t ex Bluefire Reader.

Ladda ner hos Google Play För att läsa låneböcker på Android behöver du en app som kan hantera Adobe Digital Edition, t ex Aldiko.

Avbryt

Du kan endast låna e-böcker om du har en pinkod till ditt lånekort och ditt bibliotek använder sig av pinkod vid inloggning. Om du saknar pinkod, låna boken direkt hos Elib istället.

Din bok laddas nu ner...

Klart!

Din bok laddas nu ner. Om den inte öppnas automatiskt så titta i din nedladdnings-hanterare och öppna filen därifrån.

Stäng